Shotokan4eplatform

Agenda 2021


Update: maart 2021

Geachte leraar,

Het bestuur van de Karate-do Bond Nederland heeft besloten om de KBN Danexamens van mei 2021 uit te stellen tot nader order.
De belangrijkste reden voor deze beslissing is dat er met de huidige verlengde Lock down nog te veel beperkingen zijn voor het organiseren van een veilig, verantwoord en volledig KBN Danexamen voor alle KBN-platformen. Daarnaast willen we alle examenkandidaten de kans geven om op een verantwoorde manier te kunnen trainen voor alle onderdelen van het KBN Danexamen.

De intentie is om zo spoedig mogelijk een nieuwe datum te prikken voor de KBN Danexamens. Dit houdt in dat de KBN na de Lock down een nieuwe datum gaat plannen. Het is niet de bedoeling om te wachten tot de Danexamens in december. Deze nieuwe datum moet examenkandidaten ongeveer twee tot drie maanden ruimte geven om te trainen voor het Danexamen met een partner. De KBN adviseert examenkandidaten om de examenonderdelen zonder partner ook tijdens de huidige Lock down te (blijven) trainen.

De examenkandidaten worden vandaag geïnformeerd over deze beslissing. Vervolgens wordt ook onze website aangepast.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u aanvullende vragen hebben over de KBN Danexamens verneem ik uiteraard graag van u.

Kind Regards/Met vriendelijke groet,
Dutch Karate Federation/Karate-Do Bond NederlandVoor de agenda van de KBN: klik hier